Een moeder getuigt
Katja Daamen uit Mol is n van de kersverse moeders die deelneemt aan de 3xG gezondheidsstudie, die VITO uitvoert in opdracht van NIRAS, STORA en MONA in de gemeenten Dessel, Mol en Retie. Dochter Milou zal, als de studie positief wordt gevalueerd, tot haar 18 jaar opgevolgd worden via vragenlijsten en twee medische onderzoeken. Katja vindt het naar eigen zeggen belangrijk om aan dergelijke studie mee te werken. Dankzij een grote deelname op lange termijn krijgen onderzoekers een betrouwbaar beeld van de gezondheid van de kinderen in de betrokken gemeenten.