Door DIGICAT te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met de algemene gebruiksvoorwaarden, alsook de bepalingen betreffende auteursrechten en de gedragscode die u op deze website vindt. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gebruik dan DIGICAT niet. 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van DIGICAT, met inbegrip van de aanbieders van audiovisueel materiaal of andere informatie, verder 'aanbieders’ genoemd.

DIGICAT bevat zeer uiteenlopende inhoud aangeleverd door tal van aanbieders. DIGICAT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mate waarin deze inhoud correct, volledig, veilig of geoorloofd is. Ook het respecteren van het auteursrecht en andere intellectuele rechten van deze inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DIGICAT. De gebruikers zien af van elke klacht tegen of vordering jegens DIGICAT met betrekking tot de audiovisuele inhoud aangeleverd door de aanbieders.

Aanbieders verbinden zich er bij het aanleveren van inhoud automatisch toe de bepalingen over de auteursrechten en de gedragscode die van toepassing is op DIGICAT, na te leven. Gegevens zoals auteursnaam en -logo, datum,... kunnen alleen worden meegegeven in een discrete eindaftiteling van maximaal 3 seconden.

DIGICAT kan links bevatten naar andere websites of kanalen die geen eigendom zijn van DIGICAT of niet door DIGICAT gecontroleerd worden. DIGICAT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze kanalen en kan niet tussenbeide komen om deze inhoud aan te passen of te laten verwijderen.

Voor het aanbieden van inhoud, het posten van reacties of voor deelname aan interactieve toepassingen, moet de gebruiker een gratis account aanmaken. De informatie die de gebruiker opgeeft moet correct en volledig zijn. Het is verboden de toegangscode van anderen te gebruiken zonder toestemming. Enkel de gebruiker zelf is verantwoordelijk voor handelingen met zijn of haar account. De gebruiker kan zijn/haar gegevens steeds aanpassen of bijwerken.

E-mailadressen en andere identiteitsgegevens van aanbieders of gebruikers worden niet gepubliceerd en worden niet gebruikt voor mailings of commerciële doeleinden. DIGICAT kan deze adresgegevens wel gebruiken voor niet-commerciële informatie over DIGICAT. U kan zelf aangeven hoe vaak u een e-mail wil ontvangen.

Op DIGICAT kan informatie bijgehouden worden over uw gebruik van de website. Deze gegevens worden gebruikt om uw voorkeuren te onthouden en maken uw volgende bezoek aan DIGICAT eenvoudiger. Gebruiksgegevens kunnen eveneens geregistreerd worden om data te verzamelen op aggregaatniveau. De data worden niet gekoppeld aan de identiteit van individuele gebruikers. Deze gegevens laten toe het effectieve gebruik van DIGICAT te analyseren, met het oog op een permanente verbetering van het aanbod en de dienstverlening.