Wie of wat is NIRAS?


NIRAS is de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen. Deze overheidsinstelling staat in voor het beheer van het radioactief afval in ons land. Daarbij staat de veiligheid van mens en milieu centraal. NIRAS hecht ook erg veel belang aan open communicatie met de bevolking. Zo is het cAt-project, de oppervlakteberging van categorie A-afval in Dessel, op een unieke manier tot stand gekomen, dankzij de actieve samenwerking met de plaatselijke bevolking via STORA en MONA.