Gedragscode


De aanbieders van audiovisueel materiaal voor DIGICAT moeten er voor zorgen dat er steeds een link is tussen het aangeboden materiaal en de gemeente Dessel, Mol of omgeving.

De aanbieders verbinden zich ertoe geen inhoud aan te leveren die beledigend, lasterlijk, onfatsoenlijk, vulgair, bedreigend of misleidend is. Boodschappen die aanzetten tot racisme, discriminatie of negationisme zijn niet geoorloofd en strafbaar. Expliciete beelden van geweld en pornografische afbeeldingen zijn verboden. Inbreuken op bovenstaande regels kunnen aanleiding geven tot uitsluiting en/of gerechtelijke actie.

De aanbieders houden zich aan de bepalingen inzake auteursrechten zoals beschreven in de rubriek auteursrechten. Inbreuken hierop kunnen aanleiding geven tot het verwijderen van de inhoud en de uitsluiting van de aanbieder.

De aanbieders verbinden zich ertoe geen inhoud te publiceren die op een illegale manier tot stand gekomen is.

Het is niet toegelaten via DIGICAT promotie te maken voor commerciële doelen of reclameboodschappen te verspreiden.

Zuiver politieke of zuiver religieuze boodschappen zijn niet toegestaan op DIGICAT