Over Digicat

berging dessel

Als onderdeel van het cAt-bergingsproject voor radioactief afval in Dessel werd in 2010 DIGICAT gelanceerd, een interactieve website voor de inwoners van Dessel en omgeving. Je kan hier filmpjes bekijken over allerhande nieuwtjes, evenementen en mensen uit Dessel. Daarnaast vind je op DIGICAT filmpjes over de berging van het laag- en middelradioactief kortlevend afval in Dessel (het cAt-project).
Meer openheid en informatie was één van de voorwaarden van STORA voor de berging van laagradioactief afval op Dessels grondgebied. Via DIGICAT is hieraan tegemoet gekomen.

STORA is het lokaal partnerschap in Dessel dat het nucleaire gebeuren in de streek opvolgt. De vzw wil de inwoners van de gemeente op een toegankelijke manier op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen binnen deze thematiek. STORA telt twee stafmedewerkers en werkt voor het overige met vrijwilligers. De vereniging stelt open communicatie voorop om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten. Voor meer info, kijk op www.stora.org.

NIRAS is de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen. Deze overheidsinstelling staat in voor het beheer van het radioactief afval in ons land. Daarbij staat de veiligheid van mens en milieu centraal. NIRAS hecht ook erg veel belang aan open communicatie met de bevolking. Zo is het cAt-project, de oppervlakteberging van categorie A-afval in Dessel, op een unieke manier tot stand gekomen, dankzij de actieve samenwerking met de plaatselijke bevolking via STORA in Dessel en MONA in Mol. Lees meer op www.niras.be.  

Over Digicat

DIGICAT is een interactieve website voor de inwoners van Dessel en omgeving. Je kan hier filmpjes bekijken over allerhande nieuwtjes, evenementen en mensen uit Dessel. Daarnaast vind je op DIGICAT filmpjes over de berging van het laag- en middelradioactief kortlevend afval in Dessel.
Lees meer..

Partners

Volg ons