3xG gezondheidsstudie: hoe kijken kinderen ernaar?

3xG [ 2019 ]

3xG gezondheidsstudie: hoe kijken kinderen ernaar?

Het 3xG team ontwikkelde een filmpje waarin jonge kinderen vertellen hoe zij zelf kijken naar onderzoek over milieuvervuiling en gezondheid. Dit filmpje kan ouders helpen het gesprek met zoon of dochter aan te gaan over hun deelname aan de 3xG studie. Deze kinderen zijn inmiddels 7 jaar en worden stilaan nieuwsgierig en beginnen vragen te stellen over dit langdurige onderzoek. Het is dus belangrijk dat de communicatie van 3xG kan meegroeien met deze doelgroep en ook op kindermaat gebracht kan worden.
Het filmpje werd opgenomen in het derde leerjaar van de gemeentelijke basisschool in Retie. 

3xG, een opfrissing...

3xG, wat staat voor Gezondheid – Gemeenten – Geboorten, is een gezondheidsopvolging die de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) laat uitvoeren op vraag van de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol). Een van de voorwaarden van de lokale partnerschappen om de oppervlaktebergingsinstallatie van laagradioactief, kortlevend afval in Dessel te aanvaarden, was immers een continue gezondheidsopvolging. Met het oog op gezondheidspreventie in de regio peilt de studie naar de impact van diverse milieueffecten en levensstijl, en worden tal van gezondheidsgegevens opgevolgd. 3xG startte in het voorjaar van 2010.

De studie wordt geleid door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, het Provinciaal Instituut voor Hygiëne en de Vrije Universiteit Brussel. Bij 301 kinderen en hun moeders onderzoeken de wetenschappers onder andere de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen, zowel buitenshuis als binnenshuis. Ook de opname van chemische stoffen via voeding en het effect op de gezondheid maakt deel uit van de studie. Daarnaast bestuderen ze om de vijf jaar de ziekte- en sterftecijfers in de regio. Aan de hand van de resultaten stellen de experts aanbevelingen op die het welzijn en de gezondheid van de lokale bevolking ten goede komen. 

Bloed- en urinestalen van alle deelnemers worden ook opgeslagen in een biobank. Als men in de toekomst een nieuwe vervuilende stof ontdekt, kan zo onderzocht worden hoelang die stof al aanwezig is in ons bloed en hoe ze met de tijd evolueert. 

Labels

Over Digicat

DIGICAT is een interactieve website voor de inwoners van Dessel en omgeving. Je kan hier filmpjes bekijken over allerhande nieuwtjes, evenementen en mensen uit Dessel. Daarnaast vind je op DIGICAT filmpjes over de berging van het laag- en middelradioactief kortlevend afval in Dessel.
Lees meer..

Partners

Volg ons