Het nucleaire erfgoed in de toekomst: de kijk van kunstenaars

NIRAS [ 2017 ]

Het nucleaire erfgoed in de toekomst: de kijk van kunstenaars

‘Nuclear Culture’ is een langlopend project van kunstenaars en wetenschappers uit de hele wereld rond thema’s als het beheer van nucleair afval, radioactiviteit en de relatie tussen kennis en tijd. Ze willen het nucleaire vanuit een breder, cultureel, perspectief bekijken, eerder dan puur wetenschappelijk. Een centrale vraag daarbij is hoe om te gaan met het nucleaire erfgoed en de overdracht van de kennis.

In dit kader werd op 17 november 2017 ook een rondetafel georganiseerd, waar wetenschappers, kunstenaars… uit verschillende landen worden samengebracht om van gedachten te wisselen over bepaalde onderwerpen in verband met de berging van radioactief afval en de kennisoverdracht naar de toekomstige generaties. Ook STORA en MONA gaven hierbij een presentatie en namen deel aan de rondetafelgesprekken. 

Over Digicat

DIGICAT is een interactieve website voor de inwoners van Dessel en omgeving. Je kan hier filmpjes bekijken over allerhande nieuwtjes, evenementen en mensen uit Dessel. Daarnaast vind je op DIGICAT filmpjes over de berging van het laag- en middelradioactief kortlevend afval in Dessel.
Lees meer..

Partners

Volg ons