Voorbereidende grondwerken voor boscompensatie op Den Diel

DIGICAT [ 2019 ]

Voorbereidende grondwerken voor boscompensatie op Den Diel

Op Den Diel zal 11 hectare nieuw bos komen, ter compensatie van de dennenbomen die in 2018 werden gerooid op het bergingsterrein voor laagradioactief afval, met name op de plek waar de bergingsmodules en de caissonfabriek worden gebouwd. De herbebossing op Den Diel wordt deels gerealiseerd door het vrijwaren en stimuleren van bestaande spontane groei, deels door nieuwe aanplantingen. De aanplantingen gebeuren in het najaar van 2019 en in het najaar van 2020. In juni 2019 werden grondwerken uitgevoerd (frezen, klepelen, diepculteren, ploegen,...) om de terreinen plantklaar te maken.

In afwachting van de aanplant wordt een aantal percelen ook ingezaaid met bloemenmengsels, die zullen in de zomer zorgen voor een grotere biodiversiteit en een bij-vriendelijke omgeving. De eerste bomen worden effectief aangeplant in november 2019, met de jaarlijkse babyboomplantdag van de Gezinsbond.

Over Digicat

DIGICAT is een interactieve website voor de inwoners van Dessel en omgeving. Je kan hier filmpjes bekijken over allerhande nieuwtjes, evenementen en mensen uit Dessel. Daarnaast vind je op DIGICAT filmpjes over de berging van het laag- en middelradioactief kortlevend afval in Dessel.
Lees meer..

Partners

Volg ons